2024-03-28

2024 metų balandžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos


Vadovaudamasi Neringos savivaldybės tarybos sprendimu 2023 m. gruodžio 21 d. Nr.T1-297 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija” tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo nuo 2024 m. balandžio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos be PVM.

 

Euro ct/kWh

Šilumos vienanarę kainą(be PVM)

12,73

pastoviąją dedamąją

6,42

kintamąją dedamąją

6,31

 

Eur/m3

Karšto vandens kaina gyventojams (be PVM)

Karšto vandens kaina įmonėms (be PVM)

11,03

11,03