Veiklos kryptys

Uždaroji akcinė bendrovė „Neringos energija“ yra pagrindinė centralizuotos šilumos energijos tiekėja Neringos mieste. Veiklos rūšis yra šiluminės energijos gamyba. Bendrovės vykdoma veikla yra licencijuota.

Pagrindinis akcininkas bendrovėje yra Neringos savivaldybė, turinti 99,9% bendrovės akcijų, likusios akcijos priklauso fiziniam asmeniui.

Įmonė eksploatuoja 7 katilines, bendra katilinių galia – 8,217 MW. Įmonė Neringos mieste valdo 3,413 km ilgio termofikacinius tinklus.

Katilinės naudoja kurą: biokurą, suskystintas naftos dujas, elektrą, žymėtą krosnių kurą. Nuo 2018 m. lapkričio vietoje rezervinio skalūnų alyvos kuro pradėtas naudoti žymėtas krosnių kuras. Biokuras yra perkamas per biokuro biržą, o suskystintų naftos dujų pirkimui yra skelbiamas konkursas.

Įmonė neturi galimybės plėsti rinkos, nes didžioji dalis poilsio namų dirba tik vasarą, naujos statybos nevykdomos, todėl vartotojų skaičius labai mažas.

Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai

  • užtikrinti Neringos mieste šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiama šiluma, karštu vandeniu

  • užtikrinti tiekiamos energijos kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus bei jos tiekimo nepertraukiamumą

  • užtikrinti saugų šilumos ūkio objektų eksploatavimą

  • racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius

  • siekti dirbti rentabiliai

Pagrindinė bendrovės ūkinės veiklos rūšis – šilumos energijos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas.