2022-08-28

2022 metų rugsėjo mėn. šilumos ir karšto vandens kainos


Vadovaudamasi Neringos savivaldybės tarybos sprendimu 2021 m. lapkričio 25 d. Nr.T1-231 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija” tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.

 

Euro ct/kwh

Šilumos vienanarę kainą(be PVM)

11,31

pastoviąją dedamąją

5,73

kintamąją dedamąją

5,58

 

Eur/m3

Karšto vandens kaina gyventojams (be PVM)

Karšto vandens kaina įmonėms (be PVM)

9,51

9,51