2017-12-01

2017 metų gruodžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14dalimi,
Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 gruodžio 22d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu
Nr.T1-253 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija”tiekiamos šilumos kainų
dedamųjų nustatymo nuo 2017m.gruodžio 01d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.

Šilumos vienanarę kainą(be PVM) 9,14 euro ct/kwh
-pastoviąją dedamąją 5,70 euro ct/kwh
-kintamąją dedamąją 3,44 euro ct/kwh

Karšto vandens kaina(be PVM) 8,18 Eur/m3