2016-11-30

2016 metų gruodžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2015 gruodžio 17d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-271 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija”tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo nuo 2016m. gruodžio 1d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.

Šilumos vienanarę kainą(be PVM)       9,10 euro ct/kwh
-pastoviąją dedamąją                        5,70 euro ct/kwh
-kintamąją dedamąją                        3,40 euro ct/kwh

Karšto vandens kaina(be PVM)           8,72 Eur/m3