2024-04-24

2024 metų gegužės mėn. šilumos ir karšto vandens kainos


Vadovaudamasi Neringos savivaldybės tarybos sprendimu 2023 m. gruodžio 21 d. Nr.T1-297 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija” tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo nuo 2024 m. gegužės 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos be PVM.

 

Euro ct/kWh

Šilumos vienanarę kainą(be PVM)

12,20

pastoviąją dedamąją

6,42

kintamąją dedamąją

5,78

 

Eur/m3

Karšto vandens kaina gyventojams (be PVM)

Karšto vandens kaina įmonėms (be PVM)

10,77

10,77