2023-08-28

2023 metų rugsėjo mėn. šilumos ir karšto vandens kainos


Vadovaudamasi Neringos savivaldybės tarybos sprendimu 2022 m. gruodžio 22 d. Nr.T1-222 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija” tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos be PVM.

 

Euro ct/kwh

Šilumos vienanarę kainą(be PVM)

12,33

pastoviąją dedamąją

5,81

kintamąją dedamąją

6,52

 

Eur/m3

Karšto vandens kaina gyventojams (be PVM)

Karšto vandens kaina įmonėms (be PVM)

10,57

10,57