2023-07-27

2023 metų rugpjūčio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos


Vadovaudamasi Neringos savivaldybės tarybos sprendimu 2022 m. gruodžio 22 d. Nr.T1-222 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija” tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos be PVM.

 

Euro ct/kwh

Šilumos vienanarę kainą(be PVM)

12,47

pastoviąją dedamąją

5,81

kintamąją dedamąją

6,66

 

Eur/m3

Karšto vandens kaina gyventojams (be PVM)

Karšto vandens kaina įmonėms (be PVM)

11,43

11,43