2023-06-29

2023 metų liepos mėn. šilumos ir karšto vandens kainos


Vadovaudamasi Neringos savivaldybės tarybos sprendimu 2022 m. gruodžio 22 d. Nr.T1-222 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija” tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo nuo 2023 m. liepos 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos be PVM.

 

Euro ct/kwh

Šilumos vienanarę kainą(be PVM)

12,37

pastoviąją dedamąją

5,81

kintamąją dedamąją

6,56

 

Eur/m3

Karšto vandens kaina gyventojams (be PVM)

Karšto vandens kaina įmonėms (be PVM)

11,38

11,38