2022-04-25

2022 metų gegužės mėn. šilumos ir karšto vandens kainos


LR Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas, pagal kurias gyventojams valstybės lėšomis nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. kompensuojamas 9 proc. PVM tarifas šiluminei energijai ir karštam vandeniui. Gyventojams pateikiamose sąskaitose už kovo mėnesį bus kompensuojamas PVM tarifas, taip pat bus perskaičiuoti ir PVM dydžiu sumažinti mokesčiai už sausio ir vasario mėnesius.

Norime atkreipti gyventojų dėmesį į tai, kad PVM tarifo kompensacija turės tiesioginės įtakos kompensacijų už šildymą dydžiui – pritaikius PVM tarifo kompensaciją, sumažės mokėtina suma už šildymą, todėl atitinkamai turės būti perskaičiuojamas ir gyventojui taikomos kompensacijos už šildymą dydis. Galutinis šildymo kompensacijų perskaičiavimo ir PVM tarifo kompensavimo rezultatas bus atvaizduotas kovo mėnesio sąskaitose.

Norint atlikti visus aukščiau nurodytus perskaičiavimus, reikalingas šilumos tiekėjų naudojamos programos pakeitimas. Tai užima laiko, todėl informuojame, kad sąskaitos už kovo mėnesį keletą dienų vėluos.

 

Vadovaudamasi Neringos savivaldybės tarybos sprendimu 2021 m. lapkričio 25 d. Nr.T1-231 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija” tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo nuo 2022 m. gegužės 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.

 

Euro ct/kwh

Šilumos vienanarę kainą(be PVM)

10,87

pastoviąją dedamąją

5,73

kintamąją dedamąją

5,14

 

Eur/m3

Karšto vandens kaina gyventojams (be PVM)

Karšto vandens kaina įmonėms (be PVM)

9,28

9,28