2021-09-27

2021 metų spalio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 punktu, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2020 m. lapkričio 26 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-227 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija” tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo nuo 2021 m. spalio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.

 

Euro ct/kwh

Šilumos vienanarę kainą(be PVM)

9,96

pastoviąją dedamąją

5,90

kintamąją dedamąją

4,06

 

Eur/m3

Karšto vandens kaina gyventojams (be PVM)

Karšto vandens kaina įmonėms (be PVM)

9,12

9,12