Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenes informavimas

 

Apie bendrovės vykdomą gamybinę, antikorupcinę ir kitas veiklas skelbiama bendrovės internetinėje svetainėje www.neringosenergija.lt ir regiono dienraščiuose