2020-12-28

2021 metų sausio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 punktu, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2020 m. lapkričio 26 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-227 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija” tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo nuo 2021 m. sausio 01 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.

 

Euro ct/kwh

Šilumos vienanarę kainą(be PVM)

9,74

pastoviąją dedamąją

5,90

kintamąją dedamąją

3,84

 

Eur/m3

Karšto vandens kaina gyventojams (be PVM)

Karšto vandens kaina įmonėms (be PVM)

7,06

8,50


2020-11-13

Namai pagal šilumos suvartojimą nuo 2020 m. spalio 16 d. iki spalio 31 d.

Šildymas pradėtas 2020 m. spalio 16 d.

Pastatų būklė lemia, kaip efektyviai šiluma juose bus vartojama.

 

2020 Eurai už kvadratą 60 kv. butas Eurai už 60 kv, butą
Adresas Plotas spalis
kaina
m2 KWh kwh/m2 su PVM
Taikos 9 1205,92 2936 2,43 0,101 0,246 60 14,75
Purvynės 25 213,45 471 2,21 0,101 0,223 60 13,37
Taikos 22 888,61 2547 2,87 0,101 0,289 60 17,37
Pamario 21 229,32 657 2,86 0,101 0,289 60 17,36
Purvynės 29 203,73 652 3,20 0,101 0,323 60 19,39
Taikos 14 2999,5 9864,90 3,29 0,101 0,332 60 19,93
Taikos 30 1546,23 5120,06 3,31 0,101 0,334 60 20,07
Taikos 26 660,99 2345,49 3,55 0,101 0,358 60 21,50
Taikos 6 2187,8 8193,76 3,75 0,101 0,378 60 22,70
Purvynės 23 213,35 843,3 3,95 0,101 0,399 60 23,95
Taikos 10 2704,56 12230,64 4,52 0,101 0,457 60 27,40
G.D.Kuverto 5 227,81 901,9 3,96 0,101 0,400 60 23,99
Pamario 9 200,31 1019,8 5,09 0,101 0,514 60 30,85
Pamario 8 225,7 1165 5,16 0,101 0,521 60 31,28
Kopų 1 674,91 3578,04 5,30 0,101 0,535 60 32,13
Kopų 21 583,26 3235,44 5,55 0,101 0,560 60 33,62
Kopų 9 701,76 3933,75 5,61 0,101 0,566 60 33,97
kopų 11 827,64 4694,67 5,67 0,101 0,573 60 34,37
Taikos 10a 355,76 2023 5,69 0,101 0,574 60 34,46
Purvynės 21 213,18 1283,67 6,02 0,101 0,608 60 36,49
Kopų 5 860,87 4946,94 5,75 0,101 0,580 60 34,82
Kopų 3 695,42 4572,9 6,58 0,101 0,664 60 39,85
Kopų 23 782,79 5197,5 6,64 0,101 0,671 60 40,24
Purvynės 27 203,4 1364 6,71 0,101 0,677 60 40,64
Pamario 23 94,67 695 7,34 0,101 0,741 60 44,49
Pamario 19 307,51 2462 8,01 0,101 0,809 60 48,52
Taikos 20 659,373 5571,1 8,45 0,101 0,853 60 51,20
Kopų 19 527,34 4470,66 8,48 0,101 0,856 60 51,38
Kopų 13 249,24 2184,3 8,76 0,101 0,885 60 53,11
Kopų 15 248,9 2270,82 9,12 0,101 0,921 60 55,29
Taikos 36 440,08 4073,3 9,26 0,101 0,935 60 56,09
G.D.Kuverto 1 193,36 1896,66 9,81 0,101 0,991 60 59,44
G.D.Kuverto1a 304,06 3061,98 10,07 0,101 1,017 60 61,03
Kopų 17 128,8 1343,97 10,43 0,101 1,054 60 63,23
Kuverto 1b 258,19 2736,54 10,60 0,101 1,070 60 64,23
Kopų 7 246,69 3363,48 13,63 0,101 1,377 60 82,62
Naglių 19 188,67 2577 13,66 0,101 1,380 60 82,77
I.Kalno 24 386,46 3649,95 9,44 0,101 0,954 60 57,23
I.Kalno 14 617,14 6233,4 10,10 0,101 1,020 60 61,21
I.Kalno 16 459,97 5092,11 11,07 0,101 1,118 60 67,09
L.Rėzos 16a 429,52 5011,4 11,67 0,101 1,178 60 70,70
I.Kalno 20 342,58 4008,24 11,70 0,101 1,182 60 70,90
I.Kalno 14a 335,63 4795,83 14,29 0,101 1,443 60 86,59
L.Rėzos 16 287 4169,6 14,53 0,101 1,467 60 88,04
I.Kalno 18 253,59 3881,43 15,31 0,101 1,546 60 92,75