2019-11-05

DĖL MOKĖJIMŲ UŽ BENDRO NAUDOJIMO PATALPŲ ŠILDYMĄ


Informuojame, kad pradedame skaičiuoti šilumą bendroms reikmėms. Tai nėra papildomas šilumos kiekis ir tuo pačiu papildomas mokestis. Tai yra butui priskirto patalpų šildymui šilumos kiekio padalinimas į dvi dalis: į šilumą naudingo ploto šildymui ir į proporcingai savo buto daliai tenkančią šilumą bendroms reikmėms.

Mokesčius už patalpų šildymą į dvi dalis skirstome ir vartotojams pateikiamose sąskaitose dviem atskiromis eilutėmis rodome tik tuose daugiabučiuose namuose, kuriuose:

1)      yra butų (patalpų), kur šildymo prietaisai atjungti nuo bendros namo šildymo sistemos;

2)      butuose (patalpose) šilumos kiekis naudingo ploto šildymui nustatomas pagal individualius šilumos apskaitos prietaisus.

Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnyje nurodyta, kad daugiabučio namo, prijungto prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklo, butų ir kitų patalpų savininkai apmoka jiems tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nepaisant to, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos. Šia nuostata įtvirtinama bendraturčių (namo gyventojų) pareiga apmokėti už bendrųjų patalpų šildymą proporcingai savo daliai, nepriklausomai nuo to, ar jiems nuosavybės teise priklausančios patalpos yra prijungtos prie centrinės šildymo sistemos, yra šildomos kitu būdu.