2019-01-03

2019 metų sausio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 punktu, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2018 m. lapkričio 29 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-202 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija” tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo nuo 2019 m. sausio 01 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.

Euro ct/kwh
Šilumos vienanarę kainą(be PVM) 9,47
pastoviąją dedamąją 5.73
kintamąją dedamąją 3.74
Eur/m3
Karšto vandens kaina(be PVM) 8.92