2018-10-26

2018 metų lapkričio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 punktu, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2017 lapkričio 23d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-238 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija”tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo nuo 2018m. lapkričio 01d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.

euro ct/kwh
Šilumos vienanarę kainą(be PVM) 8.99
pastoviąją dedamąją 5.47
kintamąją dedamąją 3.52
Eur/m3
Karšto vandens kaina(be PVM) 8.40