2018-09-28

2018 metų spalio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2
punktu, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2017 lapkričio 23d. Neringos savivaldybės tarybos
sprendimu Nr.T1-238 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija”tiekiamos šilumos
kainų dedamųjų nustatymo nuo 2018m. spalio 01d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens
kainos.

  • Šilumos vienanarę kainą(be PVM) 8,81 euro ct/kwh
    • pastoviąją dedamąją 5,47 euro ct/kwh
    • kintamąją dedamąją 3,34 euro ct/kwh
  • Karšto vandens kaina(be PVM) 8,13 Eur/m3