2018-03-27

2018 metų balandžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2
punktu, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2017 lapkričio 23d. Neringos savivaldybės tarybos
sprendimu Nr.T1-238 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija”tiekiamos šilumos
kainų dedamųjų nustatymo nuo 2018m. balandžio 01d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens
kainos.

Šilumos vienanarę kainą(be PVM) 9,29 euro ct/kwh
-pastoviąją dedamąją 5,47 euro ct/kwh
-kintamąją dedamąją 3,82 euro ct/kwh

Karšto vandens kaina(be PVM) 8,38 Eur/m3