2017-11-02

2017 metų lapkričio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14dalimi,
Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 gruodžio 22d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu
Nr.T1-253 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija”tiekiamos šilumos kainų
dedamųjų nustatymo nuo 2017m.lapkričio 01d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.

Šilumos vienanarę kainą(be PVM) 8,86 euro ct/kwh
-pastoviąją dedamąją 5,70 euro ct/kwh
-kintamąją dedamąją 3,16 euro ct/kwh

Karšto vandens kaina(be PVM) 8,03 Eur/m3