2016-12-29

2017 metų sausio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 gruodžio 22d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-253 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija”tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo nuo 2017m. sausio 01d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.

Šilumos vienanarę kainą(be PVM)       9,43 euro ct/kwh
-pastoviąją dedamąją                        5,70 euro ct/kwh
-kintamąją dedamąją                        3,73 euro ct/kwh

Karšto vandens kaina(be PVM)           8,61 Eur/m3