Informacija apie 2017 metų IV ketvirčio darbo užmokestį

Darbuotojų grupė Priskaičiuotas vidutinis
darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių), Eur
Administracijos darbuotojai 1334,65
Darbininkai 935,65