Informacija apie 2017 metų III ketvirčio darbo užmokestį

Darbuotojų grupė Priskaičiuotas vidutinis
darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių), Eur
Administracijos darbuotojai 1290,22
Darbininkai 838,20