Informacija apie 2017 metų II ketvirčio darbo užmokestį

Darbuotojų grupė Priskaičiuotas vidutinis
darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių), Eur
Administracijos darbuotojai 1141.00
Darbininkai 776,00