2018-11-26

2018 metų gruodžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 punktu, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2017 lapkričio 23d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-238 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija”tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo nuo 2018m. gruodžio 01 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.

Euro ct/kwh
Šilumos vienanarę kainą(be PVM) 9,40
pastoviąją dedamąją 5.47
kintamąją dedamąją 3.93
Eur/m3
Karšto vandens kaina(be PVM) 8.62