2016-08-02

2016 metų rugpjūčio mėn.šilumos ir karšto vandens kainos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2015 gruodžio 17d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-271 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija”tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo nuo 2016m.liepos 01d.bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.

Šilumos vienanarę kainą(be PVM)       8,64 euro ct/kwh
-pastoviąją dedamąją                        5,70 euro ct/kwh
-kintamąją dedamąją                        2,94 euro ct/kwh

Karšto vandens kaina(be PVM)           8,64 Eur/m3